Dátové zdroje

Využitie dát

KS-HE-P

Odvodenie kľúčových slov (KS), hlavných emócií (HE) a potrieb (P) z dostupného obsahu ktorý je vyvodený zo získaných dát.

PROFIL ČÍTATEĽA

Vytvorenie persony – cieľovej skupiny a publika pre ktoré bude text určený z dostupných informácií a dát.

Cenová orientácia:

Dôležitý fakt z externej analýzy:

„Among these segments, the medium (USD 40-100) segment generated the largest revenue of USD 549.7 Million in the year 2020 and is further expected to touch USD 2053.0 Million by the end of 2030. „

Hypotéza pre cenovú orientáciu

1. Fakty uvedené vyššie potvrdzujú zozbierané dáta reflektujúce TOP produkty z rebríčkov uvedených na predajných weboch -najpopulárnejších platforiem (alza,heureka), na ktorých sa produkt predáva. Odzrkadľuje ich krivka: Čím menej recenzií a menšie umiestnenie v rebríčku, tým väčšia cena, od 40€ do 60€ sú produkty na TOP priečkach, to indikuje, že na našom trhu dominujú medzi používateľmi produkty prevažne z tejto cenovej kategórie.

2. Tento fakt ďalej podporujú kľúčové slová nadobudnuté s použitím YT scriptu – uvedené vpravo.

3. Spolu s najvyhľadávanejším výrazom na Google v rámci SK – HyperX Alloy, ak vezmeme v úvahu že produkt sa v tejto cenovej hladine pohybuje. Dostaneme tak pomer 3:0 v prípade potvrdenia hypotézy na základe faktu uvedeného vyššie a tým pádom potvrdenie cenovej orientácie publika.

Téma: Ako vybrať hernú klávesnicu

Ako vybrať spoľahlivú hernú klávesnicu s podsvietením?

Pri tvorbe využívam vlastnú metodiku – zbieram, analyzujem a filtrujem dáta tak, aby ich bolo možné integrovať čo najefektívnejšej miere do obsahu textu.

Dáta z webov s najväčším dosahom

Zber z najpopulárnejších platforiem

Importovanie kľúčových slov, emócií a potrieb z recenzií a popisov z favorizovaných produktom.


„herná klávesnica“

Zber dát ohľadom vyhľadávania konkrétnej témy alebo podnetov ktoré sa ku nej viažu v najväčšej miere za posledných 90 dní.


Github

YouTube Script

Script na zber dát z YT komentárov ktoré sa viažu ku konkrétnej téme alebo podnetov spätých s ňou.

Zdroj dát: Najrelevantnejší zdroj s dostačujúcimi videniami, počtom komentárov a like-ov – Obsahovo najpoužiteľnejší //iné zdroje boli pre analýzu nepoužiteľné, v opačnom prípade zozbieram čo najviac dát.

Kľúčové slová z dát:  

 1. „razer huntsman“ -high end klávesnica ktorej funkcie reflektujú hyperx alloy „mid-high-end“ a niceboy oryx – „mid-low-end“
 2. „hyperx alloy“ -zhoduje sa s najvyhľadavanejším výrazom na Google Trends
 3. „niceboy oryx“ //top predajnosť na heureke“ – zhoduje sa

Importované celkom z 844 komentárov

TRIEdenie emócií

Výrobca

Najfrekventovanejšie emócie ktoré používa výrobca pri uvádzaní TOP produktov (v rámci SK-CZ).

ZÁkazník

Najfrekventovanejšie emócie vyjadrené v používateľských hodnoteniach pri TOP produktoch (v rámci SK-CZ).

KĽúČovÉ SLOVÁ – (V+Z)

KS odvodené z dát:

 • „Podsvietenie“
 • „Mechanická“
 • „Cena“
 • „Rýchlosť“
 • „Výdrž“
 • „Klávesy“
 • „Prevedenie“
 • „Odolnosť“
 • „Zážitok“
 • „Tichá“

Argumenty pre tvorbu úvodu:

TvORBA NADPISU

Piliere: KS + HE-zákazník

HE: Autenticita

KS: Podsvietenie

Téma: Ako vybrať hernú klávesnicu

Počet znakov: 54

Ako vybrať spoľahlivú hernú klávesnicu s podsvietením?

Argument 1: „spoľahlivú“- emócia vzbudzujúca pocit autenticity – autenticita je je jedna z dvoch hlavných emócií vyjadrená používateľmi

Argument 2: „podsvietenie“- top KS používané výrobcami aj zákazníkmi. Toto KS vzbudzuje emóciu „krása“ a „exkluzivita“ zároveň v spektre vnímania potencionálnych zákazníkov. Tieto emócie patria medzi hlavné a zároveň sú vyjadrené v kľúčovom slove.

Argument 3: Konkurenčné TOP články v rámci SEO nemajú zakomponovanú žiadnu emóciu ani potrebu v nadpise – zbytočná opatrnosť. Garry Illies zo spoločnosti Google uviedol:Neexistuje žiadne obmedzenie v rámci dĺžky nadpisu. Zboril tak mýtus o tom, že dĺžka nadpisu je dôležitá pre SEO – je to len marketérmi vytvorené odporúčanie – dĺžka od 10-70 znakov a to len z dôvodu, aby bola viditeľná celá kapacita nadpisu na všetkých zariadeniach. Dokonca aj niektoré známe firmy podľahli tomuto „trendu“ bez chápania kontextu v pozadí a zbytočne nadpis redukujú o dôležité kľúčové slová, potreby a emócie.

TVORBA POPISU

Piliere: Externé dáta + KS + HE/E-(1.výrobca 2.zákazník)

Externé dáta: TOP tituly medzi najpopulárnejšími SK/CZ streamermi (zdroje sú uvedené pod konk. titulmi“)

KS: Podsvietenie

HE/E: Exkluzivita, Autenticita / Krása, Zlepšenie, Súboj

Počet znakov: 561

↓ Ukážka

-vám uľahčí prežitie v obľúbených online hrách ako CoD Warzone, CS:GO a League of Legends

Argumenty pri tvorbe popisu

Hlavný argument: Chcel som začať príbehom, ale vzhľadom nato, že cieľovú skupinu tvoria hráči ktorí preferujú rôzne žánre, usúdil som, že bude vhodnejšie oslovenie útočiace priamo na potreby a hlavné emócie, mimo formy príbehu, a to na základe nasledujúcich hypotéz odvodených z dát:

Hypotéza -a.)

a.): Začať s príbehom, ktorý by cielil na jeden titul, by mohlo odlákať hneď v prvých riadkoch čitateľov, ktorí by sa cítili „prehliadnutí“.

Hypotéza -ab.)

ab.): Príbeh by musel byť v tomto prípade písaný z prvej osoby, vo forme osobnej skúsenosti, kde by zahrnutie viacerých titulov bolo moc nápadné (violent selling) a je riziko, že by odlákal potencionálnych čitateľov -tak ako aj osobnú skúsenosť (1.osoba) vo forme „zázračnej zmeny“, bez konkr. titulu, považujem za nevhodnú.

abb.): Skúsenosť profi hráča, ktorá by sa tiež musela viazať ku konkrétnemu titulu vylučujem. Bez konkr. titulu z pohľadu: profihráča/youtubera, by to mohlo pôsobiť nedôveryhodne.

Hypotéza -ac.)

ac.):

1. Príbeh bez uvedenia konkrétneho titulu poukazujúci na osobnú skúsenosť (redaktora), čiže na zlepšenie/zmenu, by bol v tomto prípade tiež riskantný a nevhodný vzhľadom nato, že väčšina hráčov hrá online. Tí sa nachádzajú v priestore súťaživosti. Každý chce dominovať v jeho obľúbenom titule. Hlavnou emóciou v tejto cieľovej skupine je exkluzivita, krása a autenticita.

2. Výrobca preto z môjho pohľadu nesprávne používa emóciu súboja a rôzneho mixu emócií pri predstavovaní produktu. Dáta jasne ukázali že cieľová skupina (hráči) v tomto prípade nechce produkt, ktorý sa predáva s emóciou „súboj“ ako okamžitú záruku zlepšenia a dominancie nad svojimi súpermi ale niečo, čo v nich vyvolá emóciu autenticity, krásy a exkluzivity. AŽ NA ZÁKLADE TOHO usúdia, že tento produkt je vhodný, výnimočný, odlišuje ich spolu s jeho unikátnou konfiguráciou od ich súperov. Až potom je pre nich vhodný nato, aby s ním v hernom priestore dominovali a porazili svojich oponentov, prípadne zlepšili svoje výkony.

3. Preto som sa rozhodol nenásilne zakomponovať tieto emócie spolu s dátami – najpopulárnejšími titulmi medzi CZ/SK streamermi do hlavného popisu ktorý má čitateľa zaujať a cieliť na jeho hlavné emócie a potreby čo najdôveryhodnejším spôsobom.

Emócie vyvodené z dát:

Nižšie uvedený zoznám emócií ktoré boli použité v texte boli nadobudnuté z výsledkov analýzy dát – spôsoby zberu dát sú uvedené vyššie.

Výrobca

 • Elegantný
 • Maximálny
 • Dôležité
 • Jedinečný
 • Dominantný
 • „Ktorí chcú“
 • „Pre všetkých“
 • „Vám zaistí“

ZÁKAZNÍK

 • Príjemne
 • Spoľahlivo
 • Ideálne
 • Cena
 • Rýchlosť
 • Tichý
 • Presný
 • Pekný
 • Kvalitný
 • Pohodlný

Definovanie hlavných emócií:

Definovanie hlavných emócií z najfrekventovanejších výrazov z prostredia výrobcu a zákazníka. V niektorých prípadoch boli použité synonymá (S), za účelom identifikácie emócie.

Výrazy pre orientáciu

 • „P“ – pôvodný tvar emócie
 • „N“ – odvodený neurčitok pre presnú identifikáciu
 • „S“ – synonymum odvodené z neurčitku alebo pôvodného tvaru pre presnú identifikáciu
 • „HE“ – hlavná emócia

Definícia hlavných emócií – výrobca

 • P: Elegantný N: Elegantnosť S: Pôvabný | Emócia: Krása
 • P: Maximálny N: Maximálny: S: Úplný | Emócia: Úplnosť
 • P: Ktorí chcú N: Chcieť: S: Žiadať | Emócia: Túžba
 • P: Mali by ste vedieť N: Vedieť S: Zrozumiteľný-Rozumieť | Emócia: Jednoduchosť
 • P: Vám zaistí N: zaistiť S: zaručený | Emócia: Autenticita
 • P: Jedinečný N: jedinečnosť: | Emócia: Exkluzivita
 • P: Dôležité N: Dôležitý S: Významný | Emócia: Exkluzivita
 • P: Dominovať S: Prevážiť | Emócia: Súboj

1. EXKLUZIVITA

Definícia hlavných emócií – zákazník

 • P: Príjemný S: Pôvabný | Emócia: Krása
 • P: Pekný S: Pôvabný | Emócia: Krása
 • P: Spoľahlivý N: Spoľahlivosť | Emócia: Autenticita
 • P: Presný: N: Presnosť S: Spoľahlivý | Emócia: Autenticita
 • P: Ideálny S: Dokonalý | Emócia: Úchvatnosť
 • P: Kvalitný N: Kvalita S: Prvotriedny | Emócia: Exkluzivita
 • P: Pohodlný N: Pohodlie S: Jednoduchý | Emócia: Jednoduchosť

1. Krása

2. autenticita